Theo Cục Thống kê tỉnh, quý I/2022, kinh tế thế giới và trong nước đang trên đà phục hồi tích cực. Tuy nhiên, dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp, giá xăng dầu, chi phí logistic tăng cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân.

Với sự quyết tâm cao trong lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh với mục tiêu phát triển kinh tế đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; sự nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân, kinh tế - xã hội của tỉnh được duy trì ổn định và phát triển ở hầu hết các lĩnh vực.

Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo
Zalo