Xác định hệ thống giao thông có vai trò “đi trước một bước” để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, những năm qua, Phú Thọ đặc biệt chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, không chỉ tăng kết nối giữa các huyện, thành, thị mà còn hình thành liên kết vùng.

Yếu tố này tạo nên sức bật lớn cho toàn tỉnh, tạo động lực thu hút đầu tư, góp phần thực hiện khâu đột phá “cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh”.Theo Phú Thọ với Doanh nghiệp