g và gia đình có tài sản ròng ước tính 68,9 tỷ đô la, đồng nghĩa với việc là người giàu nhất ở Mỹ Latinh. Tập đoàn của ông tham gia vào các lĩnh vực như giáo dục, chăm sóc sức khỏe, sản xuất công nghiệp, giao thông vận tải, bất động sản, truyền thông, năng lượng, khách sạn, giải trí, công nghệ cao, bán lẻ, thể thao và dịch vụ tài